Janusz Jacek Nicałek
Notariusz


ul. Lipowa 10 lok. 1
15-427 Białystok


tel. 85 652 39 04
fax. 85 742 38 55

tel. kom. 504 101 743O KANCELARII


Siedziba niniejszej Kancelarii Notarialnej mieści się w Białymstoku przy ulicy Lipowej 10 lok. 1. Budynek znajduje się w samym centrum miasta vis á vis Hotelu Cristal. Bezpośrednio do budynku, w którym znajduje się Kancelaria Notarialna, przylega parking.

 

 

W tutejszej Kancelarii Notarialnej możliwy jest dostęp do Internetu (np. celem dokonania przelewu).
Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego. Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

 

 

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu czynności notarialnej.

 

Poza notariuszem w tutejszej Kancelarii Notarialnej obsługę merytoryczną zapewnia kadra doświadczonych, wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, których głównym zadaniem jest współpraca z klientami. Pracownicy porozumiewają się  również w języku rosyjskim, angielskim i francuskim.